top of page
Image by Lena Bauermeister

ANGST EN PANIEK

Angst is een natuurlijke reactie van het lichaam op bedreigende of onvoorspelbare situaties. Het gaat gepaard met allerlei fysieke sensaties zoals klamme handen, veranderde spierspanning en een bonkend hart. Het zenuwstelsel wordt op scherp gezet en activeert het lichaam om zodra het kan adequaat te handelen. Alles is in opperste staat van alertheid en klaar om te reageren zodat het lichaam weer in veiligheid wordt gebracht. Als de dreiging weg is, kan het weer ontspannen en tot rust komen. Dit herstel kost tijd en energie. 
Wanneer is angst een probleem?

Angst kan zowel worden opgeroepen door situaties in het huidige moment als door gedachten over dingen die zouden kunnen gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan de angst voor het krijgen van een ziekte, om afgewezen te worden, of voor het niet slagen voor een toets. Het lichaam maakt zich direct klaar om de bedreiging aan te kunnen en staat onder spanning. Maar omdat de dreiging op dat moment er niet is (en dus ook niet overgaat!) kost het meer inspanning om het lichaam weer te laten herstellen en de angst te laten afzakken. Het zenuwstelsel blijft lang en onnodig signalen afgeven dat er actie nodig is. Als dit vaak gebeurt, raakt het zenuwstelsel uit balans en kunnen er spontane angstreacties (paniekaanvallen) optreden op momenten dat het niet wordt verwacht.

 

Angst voor de angst

 

Het gebeurt nogal eens dat er vervolgens angst ontwikkeld wordt voor deze angstreacties, ze kunnen immers beklemmend, overweldigend en onverwachts zijn. Als daarbij de angst voor de reacties van anderen op de angst (zoals het blozen of het wit wegtrekken) meespeelt,  worden sociale situaties of plekken waar veel mensen zijn steeds meer vermeden. Er ontstaat een patroon waarbij angst een prominente een bepalende rol in het doen en laten wordt. Het overactieve zenuwstelsel spoort de bloeddruk, hartslag en ademhaling aan om hard te werken en er is weinig ruimte voor herstel. Dit maakt dat er grotere kans is op hart- en vaatproblemen zoals een te hoge bloeddruk. 

WAT PAUW VOOR JOU KAN BETEKENEN: 

Leid angst in de juiste banen met Biofeedback

Grip op je leven

Ontspanningsoefeningen

Een traject bestaat naast biofeedback ook uit het thuis oefenen van de ontspanningsmethoden. Deze worden gebruikt tijdens de sessies om ontspannen te blijven tijdens het oproepen van spannende situaties. We bouwen dit langzaam op zodat uiteindelijk angst alleen nog optreedt in geval van echt gevaar. 

Overtuigingen

Angst gaat vaak samen met dieperliggende overtuigingen over jezelf en de wereld om je heen. Sommigen lokken de angst uit, of houden vermijding- en veiligheidsgedrag in stand. Tijdens het traject leer je hoe deze je lichamelijke reacties beïnvloeden, en ontdek je dat ze niet allesbepalend hoeven te zijn voor de keuzes die je maakt. Dit geeft ruimte om nieuwe dingen op te pakken. Je leert meer vrijheid en flexibiliteit van denken kennen, waardoor jij de grip op je leven terugvindt. 

Inzicht door metingen

 

Bij biofeedback meten we onder andere aan de hand van spierspanning, temperatuur en huidgeleiding hoe gespannen het lichaam is, zowel in rust als bij spannende situaties. Ook bepalen we welke techniek het beste werkt om te ontspannen. De behandeling bestaat uit het vertrouwd worden met de signalen van angst, het ontdekken van onderliggende gedachtenpatronen die de angst in stand houden of oproepen, en het oefenen van ontspanningstechnieken om de angstreactie in een vroeg stadium tot rust te laten komen. 

Bewustzijn

Omdat de reacties van het lichaam direct zichtbaar worden door biofeedback, word je sneller bewust van wat er gebeurt. Hiermee groeit het vertrouwen in je lichaam en je zelfvertrouwen. Je ervaart dat je dat in staat bent je angst te reguleren, en dat het jou niet meer in de greep hoeft te houden. 

 

Image by Vivek Doshi

Bericht

Stuur ons hier een bericht voor meer informatie of meld je aan voor een vrijblijvende kennismaking.

Bedankt voor je bericht!

bottom of page