top of page
Image by Sugar Bee

NEUROFEEDBACK

Bij neurofeedback wordt de activiteit in de hersenen zichtbaar gemaakt. Deze activiteit zegt iets over de mate van alertheid van een persoon. Er is bij aandacht- en concentratieproblemen en slaapklachten vaak sprake van over- of onderactiviteit in bepaalde delen van de hersenen. Ook langdurige stress heeft invloed op de activiteit in het brein, waardoor het niet meer tot rust komt en overprikkeld raakt.
Het is fijn als je brein de flexibiliteit heeft dat je makkelijk kunt schakelen naar zowel een ontspannen, helder en rustige staat als een alerte en geconcentreerde staat. Dit is te trainen met neurofeedback.
Slow Cortical Potentials (SCP) neurofeedback

 

Als er sprake is van aandachts- en concentratieproblematiek (ADHD) trainen wij de hersenen via Slow Cortical Potentials- neurofeedback. Met deze vorm van neurofeedback leer je doelbewust te schakelen tussen een staat van focus en een staat van ontspanning. Het helpt om op dat moment dat het nodig is, je aandacht te kunnen richten en vast te houden. Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van neurofeedback een effectieve behandeling is voor ADHD. Voor het grootste deel van de mensen geldt dat het aandachts- en concentratievermogen significant en blijvend verbetert. Het is daarmee een goed alternatief gebleken voor medicatie. 

SCP-neurofeedback is een evidence-based behandeling voor ADHD en slaapproblematiek. Lees er hier meer over. 

Frequentie neurofeedback

Als er sprake is van slaapproblemen worden de hersenen getraind met gebruik van frequentie-neurofeedback. Hierbij worden de elektroden op het deel van de hersenen dat de motorische cortex genoemd wordt geplaatst.  De hersengolven die zorgen voor de ontspanning van de spieren worden getraind om krachtiger te worden. Daardoor lukt het beter om te ontspannen en tot rust te komen. 

Hoe werkt het?

Er worden elektroden op je hoofd geplakt die de hersenactiviteit meten. Deze is zichtbaar op een beeldscherm. Je hersenen worden beloond voor het vertonen van bepaalde activiteit door auditieve en visuele feedback. Hierdoor leren ze na verloop van tijd  wat de gewenste activiteit is en gaan dit standaard toepassen. 

Voor wie is

het geschikt?

Neurofeedback is geschikt voor kinderen en volwassenen die te maken hebben met aandacht- en concentratieproblemen en slaapklachten. Het is een niet-invasieve behandeling met weinig tot geen bijwerkingen. 

Wat levert het op?

In de loop van de behandeling treedt bij ruim 80% van de gevallen een vermindering van de klachten op; je slaapkwaliteit, concentratie en aandacht verbetert. Je ervaart daardoor meer aandacht, rust en ontspanning. Omdat de hersenen nieuwe vaardigheden hebben aangeleerd, zijn de veranderingen blijvend. Vergelijk het maar met zwemmen of fietsen, dit verleer je ook niet meer.

Hoe ziet een traject eruit?

Een neurofeedbacktraining bestaat doorgaans uit 30 tot 35 sessies van 45 minuten.

 

Bij SCP-neurofeedback wordt er in drie blokken van 10 sessies getraind, met een blok van 2 weken thuistraining tussendoor. 

Thuis verder trainen

Bij beide vormen van neurofeedback is het thuis trainen van belang. Met behulp van kaartjes en herinneringen worden de vaardigheden extra geconditioneerd. Uiteraard ondersteun ik dit met online-tools, en zo nodig met e-mail of app-contact. 

Bereik meer

Aandacht- en concentratieproblemen hebben vaak grote impact op het functioneren op school en thuis. Ik help en ondersteun ook de omgeving met coaching, training en advies. Mijn jarenlange onderwijservaring komt daarbij goed van pas. 

 

Kijk voor meer informatie bij aanbod en training

Image by Vivek Doshi

Bericht

Stuur hier een bericht voor meer informatie of meld je aan voor een vrijblijvende kennismaking.

Bedankt voor je bericht!

bottom of page